Giá CP thế giới giảm 42$/tấn, tương ứng giá gas tháng 3/2018 trong nước giảm 10.000 đ/bình 12kg. Giá gas tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang …. được điều chỉnh cụ thể như sau: 

GIÁ GAS THÁNG 03/208 TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG

GIÁ GAS TẠI HÀ NỘI, BẮC NINH 


GIÁ GAS TẠI VĨNH PHÚC, BẮC GIANG THÁNG 3/2018

GIÁ GAS TẠI PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN THÁNG 03/2018

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *