Giá gas tháng 06/2018 trên thế giới tăng 57.5$/tấn kéo theo giá bán lẻ trong nước tăng thêm 17.000 đ/bình 12kg.
giá gas tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên cụ thể như sau: 

PetroVietnam gas công bố giá gas đến các khu vực thị trường, giá gas tháng 6/2018 tăng 17.000 đ/bình 12kg.

Giá gas tháng 06/2018 tại Hà Nội, Bắc Ninh

   

Giá gas tháng 06/2018 tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang

Giá gas tháng 06/2018 tại Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng


   

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *