Đồng hồ đo áp suất KK

    Sản phẩm được sử dụng đo áp suất khí gas trong hệ thống giàn gas công nghiệp.