Giá gas thế giới chôt tăng 85$/tấn so với giá gas tháng 12/2020. Giá CP tháng 01/2021 chốt ở mức 540$/tấn. Kéo theo giá gas trong nước tăng 28.000 đ/bình 12kg

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *