Giá CP gas thế giới là gì- Vì sao có thể dự báo giá gas tháng tới

Posted on GIÁ GAS, Tin tức 1463 lượt xem

Giá bán khí hóa lỏng (LPG) trên thị trường trong nước thường được xác định dựa trên giá thế giới hoặc giá hợp đồng (gọi là giá CP – Contract Price). Giá CP gas thế giới thường do các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco công bố chốt cuối tháng và áp dụng từ đầu tháng sau. Và để dự báo giá gas tháng tới chúng ta dựa vào giá hợp đồng kỳ hạn LPG.

Giá CP gas thế giới là gì?

Trong ngữ cảnh của hợp đồng mua bán khí hóa lỏng (LPG), “giá CP” (Contract Price) là giá tham chiếu được công bố bởi các nhà cung cấp lớn, chẳng hạn như Saudi Aramco, để định giá LPG trên thị trường quốc tế. Giá CP thường được công bố vào cuối mỗi tháng và áp dụng từ đầu tháng sau đó.

Giá CP gas thế giới

Giá CP gas thế giới thường được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm giá dầu thô, biến động thị trường quốc tế, cung cầu LPG, chi phí vận chuyển và các yếu tố khác liên quan đến ngành công nghiệp LPG.

Trên thị trường trong nước, giá bán LPG thường được xác định dựa trên giá CP cộng với các yếu tố khác như thuế, phí vận chuyển, chi phí quản lý và lợi nhuận của các nhà phân phối.

Vì giá CP gas thế giới thường thay đổi hàng tháng và có thể khác nhau giữa các thị trường và nhà cung cấp, việc tham khảo thông tin cụ thể về giá CP LPG hiện tại và các yếu tố liên quan tốt nhất là từ các nguồn tin tức tài chính, trang web chính thức của nhà cung cấp hoặc các sàn giao dịch chứng khoán.

Giá CP gas thế giới hàng tháng

Giá hợp đồng kỳ hạn của LPG là gì?

Giá hợp đồng kỳ hạn của LPG (Liquefied Petroleum Gas) thường được thể hiện thông qua các hợp đồng tương lai (futures contracts) hoặc hợp đồng chênh lệch (differential contracts) trên các sàn giao dịch hàng hóa.

Dự báo giá gas

Giá hợp đồng kỳ hạn của LPG phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 1. Thị trường tương lai: Giá LPG trên thị trường tương lai được dự đoán và phản ánh sự biến động và dự báo về cung cầu LPG trong tương lai.
 2. Tình hình cung cầu: Sự cân đối giữa cung cầu LPG toàn cầu và yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu như sản xuất, xuất nhập khẩu, công suất lưu trữ, v.v. có thể ảnh hưởng đến giá hợp đồng kỳ hạn.
 3. Yếu tố khu vực: Giá LPG có thể khác nhau giữa các khu vực và thị trường địa phương do yếu tố vận chuyển, thuế và quy định địa phương khác nhau.
 4. Yếu tố thời gian: Thời gian còn lại đến ngày hết hạn của hợp đồng kỳ hạn cũng có thể ảnh hưởng đến giá, với việc giá hợp đồng kỳ hạn thường tiến gần đến giá LPG thực tế khi hết hạn.

Để biết thông tin chi tiết về giá hợp đồng kỳ hạn của LPG, bạn nên tham khảo các sàn giao dịch hàng hóa hoặc các nguồn tin tức tài chính chuyên về ngành công nghiệp LPG.

Khác nhau giữa giá hợp đồng kỳ hạn LPG và giá hợp đồng LPG là gì?

Giá hợp đồng kỳ hạn LPG và giá hợp đồng LPG có những khác nhau cơ bản như sau:

 1. Đối tượng tham chiếu:
 • Giá hợp đồng kỳ hạn LPG (LPG futures price): Đây là giá cố định được thỏa thuận trong các hợp đồng tương lai LPG trên sàn giao dịch hàng hóa. Giá này thường phản ánh sự dự đoán về giá LPG trong tương lai và được sử dụng để giao dịch hợp đồng tương lai LPG.
 • Giá hợp đồng LPG (LPG contract price): Đây là giá thỏa thuận trong các hợp đồng mua bán hoặc cung cấp LPG giữa người mua và người bán. Giá này có thể được xác định dựa trên giá CP (Contract Price) hoặc các yếu tố khác như thỏa thuận giữa hai bên.
 1. Thời gian:
 • Giá hợp đồng kỳ hạn LPG: Giá này áp dụng cho một khoảng thời gian tương lai được xác định trước trong hợp đồng tương lai LPG. Thường có các ngày hết hạn cụ thể cho mỗi hợp đồng.
 • Giá hợp đồng LPG: Giá này thường được thỏa thuận cho một thời điểm cụ thể trong tương lai hoặc theo điều kiện thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng mua bán hoặc cung cấp LPG.
 1. Đặc điểm giao dịch:
 • Giá hợp đồng kỳ hạn LPG: Thường được giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa, như sàn hàng hóa New York Mercantile Exchange (NYMEX) hoặc sàn hàng hóa quốc tế Intercontinental Exchange (ICE). Các hợp đồng tương lai LPG có các quy định về kích thước hợp đồng, đơn vị tính, ngày giao hàng, và các quy tắc giao dịch cụ thể.
 • Giá hợp đồng LPG: Thỏa thuận về giá thường diễn ra giữa hai bên trong một hợp đồng mua bán hoặc cung cấp LPG, thông qua đàm phán trực tiếp hoặc qua các thỏa thuận hợp đồng cụ thể.

Tóm lại, giá hợp đồng kỳ hạn LPG là giá tương lai được giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa, trong khi giá hợp đồng LPG là giá được thể hiên trên hợp đồng mua bán trong 1 hợp đồng mua bán khí cụ thể.

Vì sao có thể Dự báo giá gas tháng tới

Để dự báo giá gas tháng tới, các đơn vị dự báo thường dựa vào giá hợp đồng kỳ hạn LPG ( kỳ hạn giao hàng vào tháng kế tiếp)

Có thể hiểu như sau: Giá gas hợp đồng kỳ hạn LPG ký ngày 15/6( giao hàng trong tháng 7) là Giá gas tôi ký với anh ngày 15/6 cam kết giao cho anh trong tháng 7 với giá cụ thể. Giá này được căn cứ trên tình hình thị trường dầu thô hiện tại, dự báo biến động 15 ngày tới, các chi phí khác…được cả 2 bên chấp nhận. Có thể dùng giá này để dự báo giá gas tháng tới tăng hay giảm. Thời gian dự báo càng dài, càng xa thời điểm tháng tới thì độ chính xác càng kém, gần thời điểm tháng tới thì dự báo sẽ chính xác hơn, phản ánh đúng xu hướng thị trường hơn.

Hãy click vào đây: tham gia ngay để nắm được Giá gas tháng tới

Một số đại lý thắc mắc việc: Giá gas tháng tới dự báo giảm nhưng giá các hãng bán cho đại lý vẫn không giảm?
Bởi lẽ:
-Giá dự báo là giá giao kỳ hạn tương lai, chưa giao hàng và chỉ phản ánh xu thế giá trong tương lai. Sẽ dự báo được Giá CP cuối tháng mà hãng Aramco dự kiến chốt.
– Trong khi đó giá bán gas cho các đại lý các hãng dựa vào Giá CP gas thế giới chốt Cuối tháng trước, áp dụng cho tháng này.

Gas bình đến tay đại lý phải có thời gian dài từ vận tải biển>>Lưu trữ tại các tổng kho>>Giao đến trạm chiết nạp>>Chiết nạp>>Vận tải bình đến đại lý. Đây là khoảng thời gian dài nên giá bán gas bình không thể phản ánh ngay giá dự báo.

Do đó có sự khác nhau giữa giá hợp đồng kỳ hạn LPG ( Giá dự báo), Giá CP gas thế giới tháng này ( Chốt cố định) và Giá gas bình đến tay đại lý.

One thought on “Giá CP gas thế giới là gì- Vì sao có thể dự báo giá gas tháng tới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.