GIÁ GAS PETRO thế giới chốt tăng 20 USD/tấn ( GIÁ CP THẾ GIỚI = 525 $/tấn) tương đương giá gas tháng 04/2019 tăng 550 đ/kg so với giá gas tháng 03/2019

GIÁ BÁN LẺ PETROVIETNAM GAS THÁNG 04/2019

GIÁ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI BẮC NINH

 


GIÁ BÁN LẺ TẠI VĨNH PHÚC, BẮC GIANG

GIÁ BÁN LẺ TẠI PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN, HÒA BÌNH

GIÁ BÁN LẺ TẠI LẠNG SƠN, BẮC KAN TUYÊN QUANG, YÊN BÁI

GIÁ BÁN LẺ TẠI CAO BẰNG, HÀ GIANG, SƠN LA, LÀO CAI

GIÁ BÁN LẺ TẠI ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *