Báo rò rỉ gas Shinwoo

Sản phẩm thường đi kèm trong hệ thống báo dò gas kết hợp với van điện từ. _x000D_
Thiết bị sẽ tự động phát hiện dò rỉ khi gas sẽ báo về tủ điều khiển trung tâm. _x000D_
Từ đây tủ điều khiển trung tâm sẽ xử lí và đưa ra tín hiệu đến van điện từ. _x000D_
Van điện từ nhận tin hiệu và sẽ ngay lập tức ngắt nguồn cung cấp gas.