Van Điện Từ Uni – D UW 10

Khi hệ thống đầu báo dò phát hiện rò rỉ khi gas, đầu báo dò gas sẽ truyền tín hiệu đến van điện từ. Tại đây van điện từ sẽ chạy các thuật toán và đưa ra giải pháo sẽ tự động đóng hệ thống cung cấp gas. Đảm bảo hệ thống sẽ không còn nguồn cung cấp gas đến khu vực phát hiện rò rỉ khí gas