Tính chất vật lý gas PetroVietnam

Posted on Tin tức 723 lượt xem

·        Màu sắc: LPG ở trạng thái lỏng không có màu, ở trạng thái hơi trong không khí tạo đám mây ngưng tụ lạnh như sương trắng dễ phát hiện bằng mắt thường nếu ta chú ý quan sát.
·        Mùi vị: LPG ở trạng thái nguyên chất không có mùi, nhưng được thêm chất tạo mùi để dễ phát hiện bằng khứu giác khi rò rỉ (mùi trứng thối).
·        Ở nhiệt độ lớn hơn 0oC trong môi trường không khí, LPG lỏng lấy nhiệt từ môi trường hóa thành hơi. 1 lít LPG lỏng hóa hơi thành 250 lít LPG hơi.

·        Vận tốc bay hơi LPG rất nhanh, dễ dàng khuếch tán, hòa trộn với không khí thành hỗn hợp cháy nổ.

TT Tính chất Đơn vị Propan Butan
1 Nhiệt độ sôi ở 760mm Hg oC -42 -0,5
2 Nhiệt độ phát nổ oC 520 500
3 Tỷ trọng hơi gas ở 760 mmHg, 15oC   1,86 2,46
4 Tỷ trọng của gas với không khí   1,52 2,01
5 Tỷ trọng của gas lỏng ở 15oC   0,51 0,58
6 Áp suất hơi ở 15oC Bar 6,5 0,8
7 Nhiệt trị Kcal/Kg 11100-12000 10900-11800
8 Tỷ lệ thể tích khí/lỏng   275 235
9 Lượng không khí cần thiết để cháy 1 m3 gas M3 25 33
10 Giới hạn chớp cháy % gas trong không khí % 2-9,5% 1,5-8,5%
11 Nhiệt độ cháy với không khí oC 1900 1900
12 Nhiệt cháy với Oxy oC 2900 2900

 
·        Màu sắc: LPG ở trạng thái lỏng không có màu, ở trạng thái hơi trong không khí tạo đám mây ngưng tụ lạnh như sương trắng dễ phát hiện bằng mắt thường nếu ta chú ý quan sát.
·        Mùi vị: LPG ở trạng thái nguyên chất không có mùi, nhưng được thêm chất tạo mùi để dễ phát hiện bằng khứu giác khi rò rỉ (mùi trứng thối).
·        Ở nhiệt độ lớn hơn 0oC trong môi trường không khí, LPG lỏng lấy nhiệt từ môi trường hóa thành hơi. 1 lít LPG lỏng hóa hơi thành 250 lít LPG hơi.
·        Vận tốc bay hơi LPG rất nhanh, dễ dàng khuếch tán, hòa trộn với không khí thành hỗn hợp cháy nổ.
·        LPG lỏng nhẹ hơn nước. LPG hơi nặng hơn không khí, vì vậy LPG thoát ra ngoài sẽ bay là là trên mặt đất và tích tụ ở những nơi kín gió, những nơi trũng…
·        LPG lỏng gây bỏng lạnh trên da khi tiếp xúc trực tiếp.
·        Nhiệt độ của LPG khi cháy rất cao, có khả năng đốt cháy và nung chảy hầu hết các chất.
·        LPG là nhiên liệu dễ cháy, khi kết hợp với không khí tạo thành hỗn hợp cháy nổ. Khi hỗn hợp đạt tới nồng độ cháy nổ, khi gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa trần sẽ phát nổ. Không thể dập tắt đám cháy nếu không cách ly được nguồn khí. Vì vậy yêu cầu về “phòng” vẫn là tiên quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.