Van điện từ Madas thường mở phòng nổ Reset bằng tay M16/RM N.A EEX

Van điện từ Madas thường mở Reset bằng tay M16/RM N.A EEX

  • Van điện từ phòng nổ thường mở reset bằng tay M16/RMO N.A EEX;
  • Điện áp nguồn 24VDC;
  • Sản xuất tại Madas – Italy