Dự báo giá gas tháng 02/2022

Posted on Dịch vụ 274 lượt xem

Giá gas thế giới chốt tháng 01/2022 giảm 47.5$/tấn, Giá vận tải biển tăng 12$/tấn. Chốt tháng 01/2022 tăng 35.5$/tấn, tương dương giảm 981 đ/kg.

Sang đến đầu năm giá gas thế giới tiếp tục xu hướng tiếp tục tăng nhẹ, do nhu cầu phục hồi, Các nước OPEC giữ sản lượng khai thác dầu ở mức vừa phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.