Để thử nghiệm sức chịu lửa của vật liệu, Đại học PCCC đã xây dựng lò đốt thử vật liệu. Qua đây đánh giá được chất lượng, và tính toàn vẹn của vật liệu trong các vụ cháy.

Hệ thống gas được công ty thiết kế bao gồm Hệ thống gas dùng hoá hơi cưỡng bức, cung cấp cho 12 đầu đốt 8kg/đầu đốt. Tổng công suất tiêu thụ  100kg/h. Hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.

 

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *