Nghị định mới quy định về Giấy vận chuyển chất cháy nổ nguy hiểm cho xe tải chở gas

Nghị định số 42/2020/CP của Chính phủ : Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

Nghị định có hiệu lực từ 01/06/2020.

Theo đó điều Khoản 6 Điều 16 quy định những loại phương tiện chở gas không cần xin giấy vận chuyển chất nguy hiểm

 

Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hoá nguy hiểm thuộc một trong các
trường hợp sau đây không phải đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy
hiểm theo quy định tại Nghị định này:
a) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) và khí
thiên nhiên nén (CNG) có tổng khối lượng nhỏ hơn 1.080 ki-lô-gam;
b) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) có tổng
khối lượng nhỏ hơn 2.250 ki-lô-gam;
c) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là nhiên liệu lỏng có tổng dung tích nhỏ
hơn 1.500 lít;
d) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là hoá chất bảo vệ thực vật có tổng khối
lượng nhỏ hơn 1.000 ki-lô-gam;
đ) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với các hóa chất độc nguy hiểm còn
lại trong các loại, nhóm hàng hoá nguy hiểm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.