Van thường mở Madas Reset bằng tay

Van thường mở Reset bằng tay M16/RMO N.A EEX (phòng nổ)

  • Van điện từ phòng nổ thường mở reset bằng tay M16/RMO N.A EEX;
  • Điện áp nguồn 24VDC;
  • Sản xuất Madas – Italy