Van thường đóng Madas Reset bằng tay

Van thường đóng Reset bằng tay M16/RMO N.C EEX (phòng nổ)

  • Van điện từ phòng nổ thường đóng reset bằng tay M16/RMO N.A EEX;
  • Điện áp nguồn 24VDC;
  • Sản xuất Madas – Italy