Bộ giàn gom gas lắp đặt sẵn cho nhà hàng, trường học

1.300.000 

giàn gom gas lắp đặt sẵn, dễ triển khai, giá cả cạnh tranh