Van thường đóng Reset bằng tay Madas M16/RMO N.C

Van thường đóng Reset bằng tay M16/RMO N.C

  • Van điện từ thường đóng reset bằng tay Madas;
  • Pmax 6bar;
  • Điện áp nguồn: 220V/24VDC;
  • Sản xuất Madas-Italy