Đầu dò gas phòng nổ Shinwoo

Đầu dò gas phòng nổ Shinwoo là thiết bị cần thiết trong các hệ thống gas, trạm gas. Nó có tác dụng phát hiện khu vực có khí gas rò rỉ vượt quá nồng độ cho phép, đồng thời có tín hiệu gửi về tủ điều khiển trung tâm cảnh báo đến người sử dụng. Thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng nổ cấp độ 1 chuyên dùng cho khí dễ cháy như gas.