Đầu dò gas phòng nổ ACE

Dầu dò gas phòng nổ ACE

Đầu dò gas phòng nổ ACE là thiết bị cần thiết trong các hệ thống gas, trạm gas. Nó có tác dụng phát hiện khu vực có khí gas rò rỉ vượt quá nồng độ cho phép, đồng thời có tín hiệu gửi về tủ điều khiển trung tâm cảnh báo đến người sử dụng. Thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng nổ cấp độ 1 chuyên dùng cho khí dễ cháy như gas.

  • Thiết bị dò LPG phòng nổ model EX-301;
  • Tín hiệu 24V;
  • Sản xuất tại ACE – Hàn Quốc