Đồng hồ đo gas ELGAS

Đồng hồ đo gas ELGAS Đây là loại đo khí động cơ quay trục dùng để đo LPG, LNG, CNG và v.v.

  • Sử dụng để đo trong nội bộ đến áp suất quá tải 6 bar (0,6 MPa)
  • Nồng độ tối đa của H2S là 150-200 ppm/m3
  • DN 40, 50, 80, 100; Q 16 – Q 400
  • Độ chính xác đo lường 0,2 Qmax – Qmax +/- 1,5 %
  • Tùy chọn đầu ra xung LF và MF.