Van tự động đảo chiều gas 30kg/h

 • Van tự động đảo chiều LPG hơi KA-32AK;
 • Công suất 30kg/h;
 • Pin ≤ 16 bar;
 • Pout ≤ 1,7 bar;
 • Kết nối đầu ra/vào ren 15A
  • Van tự động đảo chiều LPG hơi KA-32AK;
  • Công suất 30kg/h;
  • Pin ≤ 16 bar;
  • Pout ≤ 1,7 bar;
  • Kết nối đầu ra/vào ren 15A