1 m3 khối khí LPG bằng bao nhiêu m3 khí LNG

Đối với các khách hàng nước ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan  khi xây dựng nhà máy ở Việt Nam họ cần phải sử dụng khí đốt. Tuy nhiên tại nước họ LNG (khí tự nhiên hoá lỏng) khá phổ biến, sang Việt Nam khi đốt lại chủ yếu là LPG( Khí dầu mỏ hoá lỏng) Nên việc tính toán quy đổi giữa thể tích khí LPG ra LNG, ngược lại rất quan trọng. Vậy 1 m3 khí LPG bằng bao nhiêu m3 khí LNG. Chúng ta cần phải quy đổi đơn vị chung là nhiệt trị của hai loại khí trên.

Như ta đã biết khí LPG là hỗn hợp của khí Propan C3H8 và C4H10 với tỉ lệ 50%/50%. Ngoài ra còn tỉ lệ 1-2% các lại tạp chất khác.

Bạn cần xem thêm: Nhiệt trị của các nhiên liệu LPG,LNG

Nhiệt trị của 1 m3 khí dầu mỏ hoá lỏng LPG

LPG 50/50 ( C3H8 = 44, C4H10=58) Phân tử khối  trung bình là (44+58)/2= 51

Vậy 1 mol LPG = 51g, có thể tích 22.4l đktc

 -> 1m3 LPG có trọng lượng = 51/22.4 = 2.277 kg

Nhiệt trị gas là 11.000 kcal/kg

-> 1 m3 khí LPG = 2.277*11000= 25.047 kcal

Nhiệt trị của 1 m3 khí tự nhiên hoá lỏng LNG

Khí tự nhiên hoá lỏng LNG là Metan (CH4 chiếm 95%) ngoài ra là các tạp chất khác.

Tương tự 1 mol LNG  ( CH4=16) có khối lượng 16g, có thể tích 22.4l

 -> 1 m3 LNG có trọng lượng = 16/22.4 = 0.714 kg

Nhiêt trị LNG là 18.000 Kcal/kg

-> 1m3 khí LNG có nhiệt trị = 0.714*18000 = 12.852 kcal

1 m3 khối khí LPG bằng bao nhiêu m3 khí LNG ?

Như trên ta quy đổi 1 m3 LPG có nhiệt trị tương đương:

1m3 LPG = 25.047 / 12.852 = 1.949 m3 khí LNG

Công thức trên tính toán một cách tương đối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.